masáže
exotické masáže
fidži rituály
fyzio a rehabilitační služby
používané přístroje a přípravky
nahled_1
adresa

Jak probíhá terapie MFK System® v jednotlivých krocích?

Vstupní pohovor – anamnéza

Terapeut zaznamenává obrazovým vyjádřením do aplikace  MFK System výskyt zlomenin, lokalizace jizev, stavy po operaci, bolestivé obtíže svalů, kloubů nebo páteře.

Vyšetření

Po úvodním rozhovoru provádí terapeut test, kterým měří aktivaci svalů. Tento test provádí jak v rámci vstupního vyšetření, tak při každé další návštěvě klienta. Konkrétní změnu oproti normě zaznamená do aplikace MFK Systém.

Diagnostika

Program MFK System vyhodnotí výsledky testu aktivace svalů a na jejich základě zobrazí závislosti v zatížení mezi nervovým, svalovým, kloubním, páteřním i vnitřním systémem klienta.

Volba terapie

Terapeut zhodnotí objektivní a subjektivní nálezy získané v rámci anamnestického rozhovoru a vyšetření. Následně zvolí vhodnou terapeutickou techniku ze škály oblastí, které jsou v nabídce programu MFK System. Zaměřit se může na reflexní oblasti, oblasti fascií, trigger či tender pointů, ligament nebo periostu. Na zvolené oblasti aplikuje terapeutické a masážní techniky, elektroléčbu, cvičení a jiné odborné terapeutické postupy. Místo a forma realizace vybrané techniky jsou doporučeny a vedeny programem MFK System dle aktuálního nálezu klienta. Konkrétní výběr a provedení terapie jsou pak plně v rukou terapeuta.

Kontrola

Po každé ukončené terapii provádí terapeut kontrolu svalů, které byly při testování označeny jako změněné oproti normě. Klient a terapeut tak získávají přehled o účinnosti zvolené terapie.